Üdvözlöm honlapomon!

Amennyiben a munkavédelem, a tűzvédelem, a tárolástechnika, az emelőgép- szakértés és ügyintézés területén jelentkező feladatok elvégzésére keres magasan képzett Magyar Mérnöki Kamarai engedéllyel rendelkező, megbízható szolgáltatót, akkor jó helyen jár.

Szolgáltatásaim

Munkavédelem

Egyenesen a szakértőtől

Munkavédelem

További információért kattintson a gombra

Tűzvédelem

Egyenesen a szakértőtől

Tűzvédelem

További információért kattintson a gombra

Emelőgépek

Egyenesen a szakértőtől

Emelőgépek

További információért kattintson a gombra

Minőséget szakértőtől

Célomnak tekintem, hogy vállalkozásom komplex munkavédelmi, tűzvédelmi és emelőgép szakértői szolgáltatásokkal segítse az Ön cége működését.

  • Szolgáltatásaim Magyarország egész területén igénybe vehetőek magyar és angol nyelven.
  • Feladatomnak tekintem, hogy megbízóim igényeit magas színvonalon, rugalmasan és rövid határidővel szolgáljam ki.

Szakszerű munkavédelem, tűzvédelem és emelőgép szakértés országos lefedettséggel!

Munkavédelem

A legtanulságosabb munkabalesetek

Az összhang hiánya…

A XY Kft. dolgozója délutános műszakban munkatársaival az egyik testhabosító berendezést kezelte, típusváltás során a szekrénytest-kitámasztó magok (magok) cseréit hajtotta végre egy magcserélő kocsi segítségével. A kocsi egy hidraulikus emelő-berendezést is magában foglalt. A baleset bekövetkezése idején nevezett kollégája egy, a magtároló-állványon található magot akart a kocsi segítségével kicserélni. Mivel a mag mozgása félúton megakadt, a dolgozó segíteni akart. De erről a munkatársát nem tájékoztatta, ezért az a hidraulikus emelő-berendezést működtetve, a berendezés mozgó elemeivel összenyomta kollégája kezét.

A baleset bekövetkezésének oka: a sérült nem tájékoztatta kollégáját a berendezés veszélyzónájába kerüléséről.  

Védőeszköz hiánya…

Az XY Kft dolgozója a délelőttös műszakban egy kompresszor alaplemezt vett ki a HG-09-es típusú ládából. Kiemelés közben egy másik alaplemez kompresszortartó fülének sorjás éle megvágta a bal csuklóját.

A baleset bekövetkezésének oka: a sérült a baleset bekövetkezésekor nem viselt pulzusvédőt, amely megóvhatta volna a vágási sérüléstől.

Veszélyérzet hiánya…

Az XY Kft dolgozója a délutános műszakban dolgozott, feladata a szerelősor ellátása volt apró, porszívó alkatrészekkel. A balesetet megelőzően nevezett kolléganőjével beszélgetett az anyagellátás helyzetéről. A beszélgetést befejezve vissza akart térni a saját munkahelyére, de a közlekedési útra lépve egy elhaladó targonca áthajtott a lábfején. A baleset bekövetkezésének oka: sem a sérült, sem a targoncavezető nem mérte fel a másik jelenlétének veszélyét a közösen használt közlekedési úton.

Biztonsági szabály betartásának hiánya…

Az XY Kft dolgozója délelőttös műszakban az általa üzemeltetett gép váratlan leállása miatt, a feltételezett hiba elhárítása céljából belenyúlt a gép villamos kapcsolószekrényébe annak ellenére, hogy munkafeladata a gép kezelése és nem a javítása volt. Hibaelhárítás közben a dolgozó véletlenül hozzáérve egy szigeteletlen vezetékhez több ezer voltos áramkörbe került, szerencséjére egy közelben dolgozó munkatársa időben kiszabadította az áramkörből.

A baleset bekövetkezésének az oka: a sérült megsértette azt a biztonsági szabályt, miszerint a villamos kapcsolószekrényekbe csak villamosan szakképzett személy nyúlhat bele.

Tűzvédelem

Manapság sokszor hallunk olyan tűzesetekről, melyek akkor keletkeznek, amikor ott nem tartózkodott senki és a szándékos emberi közreműködés is kizárható.

Az esetek nagy százalékában a tűzesetek vizsgálata végén a tűzeset keletkezése visszavezethető arra, hogy valaki mégis elfelejtett valamit megtenni, illetve megtehette volna, de könnyelműen bízott abban, hogy eddig sem volt baj, ezután sem lesz. A tűz, kis tűzzel (kis figyelmetlenséggel) kezdődik, s így bizony komoly, visszakereshető felelőssége van az „Üzemzárási ellenőrzés” végrehajtásának, a holnapi munkahelyünk megőrzése érdekében.

Nos, igen, erre mondja a bíróság: és gondatlanságával kárt okozott amelyért felelnie kell. Az XY Kft. Tűzvédelmi Szabályzatában az „ÜZEMZÁRÁSI” Ellenőrzés rész összefoglalja a teendőket, amelyeket a tűz megelőzése érdekében végre kell hajtani, de ehhez munkaidőt, s eszközt kell biztosítani minden dolgozó részére. Mert a rábízott területen, a foglalkoztatásának helyén, a napi szintű munkavégzés befejezése, illetve az üzemszüneti leállások előtt ezeket fontos végrehajtania, megtennie azért, hogy – az előre nem látható események kivételével csökkentsük a kockázatát az emberi cselekvéssel vagy a végrehajtandó feladatok hanyag elodázásával: „az elmaradt, meg nem tett intézkedés”-sel összefüggésbe hozható tűzesetnek.

A tűz megelőző üzemzárási ellenőrzéssel megbízott felelős személy felelőssége terjedjen ki:
– az általános takarítási munkálatok elvégzésének megkövetelésére;
– a munkaterületről az éghető hulladék eltakarításának, s a hulladékgyűjtő tartályok kiürítésének megkövetelésére;
– a közlekedési utak szabadon tartásának megkövetelésére;
– az árutárolási előírások betartásának megkövetelésére;
– az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére, s a gázpalackok szelepeinek elzárásának megkövetelésére;
– a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülék elektromos feszültség alóli mentesítése és lehűlt állapotban hagyásának megkövetelésére; – annak megállapítására, hogy nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet,
– a munkaterület elektromos feszültség alóli mentesítésének megkövetelésére; – a közművek /víz, gáz, gőz, levegő/ lezárt állapotának ellenőrzésére, megkövetelésére;
– a tűz- és robbanásveszélyes folyadékok előírás szerinti tárolásának megkövetelésére,
– a tűzoltó felszerelés, készülék, vízszerzési hely /tűzcsapok/ folyamatos szabadon tartásának, megközelíthetőségének, valamint a technológiai berendezések munkaszüneteltetési alapállapotban hagyásának megkövetelésére

Emelőgép szakértés

Emelőgépek vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei:

1.A jegyzőkönyv címe:
• XYZ emelőgép időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyve, vagy
• XYZ emelőgép szerkezeti vizsgálati jegyzőkönyve, vagy
• XYZ emelőgép fővizsgálati jegyzőkönyve lehet. 

2. A vizsgálati jegyzőkönyv címlapján célszerő megadni mindazon adatokat, amelyek a vizsgálatot, a vizsgált berendezést és a vizsgálati körülményeket jellemezték. Pl. a szabványokra való hivatkozás, melyek alapján a vizsgálatot végezték (érvényes szabvány legyen, ellenőrizve az MSZT honlapján, vizsgálati szabványok, követelmény szabványok), a vizsgált gép adatai (típus, gyári szám, gyártás éve, üzembe helyezés éve, teherbírása, üzemi csoportszáma, stb.).

3. A vizsgálati szabvány előírásainak megfelelő vizsgálatok és értékelések A vizsgálat módját (szemrevételezéses és tapintásos vizsgálat, méréses vizsgálat, üresjárati vizsgálat, üzemi terheléses vizsgálat, túlterheléses vizsgálat), a mért értéket vagy megállapítást, a minősítést (pl. megfelel, tervezett karbantartáskor javítani, azonnal javítani, pótolni, leállítani).

4. Összefoglaló értékelés Le kell tehát írni, hogy az emelőgép (eszköz) üzemszerű használatra alkalmas, vagy nem alkalmas.

5. A vizsgálatot végző – neve, – hivatkozás a vizsgálatra való jogosultságra – aláírása. Mérési eljárások, műszerek

Az emelőgépek időszakos vizsgálata címő szabvány rögzíti a vizsgálati módokat, melyek történhetnek: – szemrevételezéssel, – tapintással, – mérőeszközzel, – mérőmőszerrel, terhelés nélkül és terheléssel. a) Az EU- s gépdirektíva, gépbiztonsági előírások alkalmazása Az EU egyes termékkörökre fokozatosan saját jogszabályokat ún. irányelveket, direktívákat fogadott el, amelyeket a tagállamok kötelesek voltak a nemzeti jogrendszerükbe átültetni.